Tekstiilien kierrätyksen tilanne on huolestuttava.

Suomessa ei ole yhtään isoa toimijaa, joka veisi alaa tosissaan eteenpäin. Tarkoituksemme onkin olla tämä puuttuva lenkki ja kehittää Suomeen tekstiilien kierrätystä. Tiedämme, että poistotekstiileistä tehdään esimerkiksi autojen äänieristettä ja kuitua muotiteollisuudelle, joten mahdollisuuksia on vaikka mihin.

Vuosittain Suomessa heitetään pois 70–80 miljoonaa kiloa tekstiilejä. Jokainen suomalainen heittää pois n. 14 kiloa, josta 9 kiloa joutuu roskiin ja alle viisi lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Kaatopaikoille tekstiiliä ei kuitenkaan saisi viedä, sillä vuonna 2016 voimaan astunut säädös kieltää sen.

Tekstiilien kierrätys numeroina:

– Tekstiilejä poistettiin vuonna 2012 yksityisten ja laitostalouksien käytöstä yli 71 miljoona kiloa.
– Kaatopaikoille ja poltettavaksi vietiin yli 58 miljoonaa kiloa.
– Raaka-aineeksi kierrätettiin vain 1,5 miljoonaa kiloa.
– Vuonna 2010 suomalainen osti tekstiilejä uutena keskimäärin 13 kiloa ja kierrätyksestä runsaan kilon.
(Lähde: Tilastokeskus)

Aiheesta muualla:
Valtioneuvoston asetus rajoittaa orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle >>

Suomen tekstiilivirrat 2012 –tutkimus >>